Industriell næringsmiddelproduksjon

Industriell næringsmiddelproduksjon

 

Aktuelle arbeidssteder

Som fagarbeider i industriell matproduksjon kan du få jobb i bedrifter som driver med næringsmiddelproduksjon.

Sentrale arbeidsoppgaver

Fagarbeideren produserer forskjellige typer mat- og drikkevarer i en industrialisert prosess. Sentrale arbeidsområder er behandling og anvendelse av forskjellige typer råvarer i produksjonen produksjonsplanlegging og -styring betjening av maskiner og høyteknologisk utstyr enklere vedlikehold av maskiner og utstyr kvalitetskontroll, renhold og enklere laboratoriearbeid

Personlige egenskaper

Ved industriell matproduksjon stilles det krav om bred kompetanse innen råvarebehandling, IKT, datateknologi og forskjellige produksjonsprosesser. Du må kunne ta ansvar, arbeide planmessig, hygienisk, effektivt, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du bør også være innovativ, ha sans for salg og økonomi og kunne yte service overfor kunder.

Fagarbeider, industriell matproduksjon (fagbrev)

Mer informasjon på:

www.vilbli.no

X