Institusjonskokk

 

Aktuelle arbeidssteder

Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost.

Sentrale arbeidsområder er

-behandling av råvarer
-kostplanlegging og sammensetting av ulike dietter
-produksjon og distribusjon av alle måltider som inngår i heldøgnsforpleining
-mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter
-budsjettering og menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang og brukernes mattradisjoner
-bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr

Sentrale arbeidsoppgaver

Institusjonskokkfagets egenart ligger i å ivareta ansvaret for heldøgns forpleining over tid og produksjon av fullverdig mat til dem som trenger spesialkost. Sentrale arbeidsområder er behandling av råvarer kostplanlegging og sammensetting av ulike dietter produksjon og distribusjon av alle måltider som inngår i heldøgnsforpleining mengde-, pris- og næringsberegning av oppskrifter budsjettering og menyplanlegging for lengre perioder med hensyn til variasjon, råvaretilgang og brukernes mattradisjoner bruk og enkelt vedlikehold av maskiner og annet utstyr

Personlige egenskaper

Institusjonskokken må kunne arbeide planmessig, rasjonelt, effektivt og hygienisk, både selvstendig og i samarbeid med andre. Du må forstå matens ernæringsmessige betydning og kunne lage mat som gir positive opplevelser, til både friske og syke. Kreativitet og estetisk sans kan være en fordel.

Fagbrev som institusjonskokk

Mer informasjon på:

www.vilbli.no

X