Om oss

Opplæringskontoret for Hotell- og Restaurantfag i Hordaland er en privat stiftelse som eies av en rekke bedrifter og organisasjoner i bransjen. Opplæringskontoret ble stiftet i 1994, og har som målsetning å legge til rette for best mulig opplæring av lærlinger på medlemsbedriftene.

Våre tjenester:

 • Rekruttering av ungdom til bransjen.
 • Kvalitetssikrer fagopplæringen – tilsyn og veiledning.
 • Besøker lærlingene 2 ganger i året, samt oppfølging og kursing gjennom hele læretiden.
 • Bedre organisering og planlegging av hele læretiden.
 • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsdokumentasjon.
 • Bedre opplæringsmateriell.
 • Utplassering og omplassering av lærling om det trengs.
 • Hjelp dersom det oppstår problemer med en lærling.
 • Sikkerhetsnett for bedrift og lærling.
 • Administrasjon av lærlingordningen (mindre «papirarbeid» for bedriften)
 • Kontakt og samarbeid med skolene og fylkeskommunen.
 • Tilbud om utenlandsutplasseringer.
 • Faglige nettverk for mellomledere og faglige ledere.
 • Kurs for faglige ledere og andre i bedriftene.

Opplæringskontoret har i dag rundt 65 medlemsbedrifter i Hordaland.

Vi dekker hele fylket, både Sunnhordland, Hardanger og Voss i tillegg til Bergen og omegn.

Vi skriver hvert år ca 70 nye lærekontrakter i fagene kokk, servitør og resepsjon, og med totalt ca 200 løpende lærekontrakter er vi landets største Opplæringskontor innenfor Hotell- og Restaurantbransjen.


X