Våre tjenester:

 • Rekruttering av ungdom til bransjen.
 • Kvalitetssikrer fagopplæringen – tilsyn og veiledning.
 • Besøker lærlingene 2 ganger i året, samt oppfølging og kursing gjennom hele læretiden.
 • Bedre organisering og planlegging av hele læretiden.
 • Hjelp og motivasjon til arbeidet med opplæringsdokumentasjon.
 • Bedre opplæringsmateriell.
 • Utplassering og omplassering av lærling om det trengs.
 • Hjelp dersom det oppstår problemer med en lærling.
 • Sikkerhetsnett for bedrift og lærling.
 • Administrasjon av lærlingordningen (mindre «papirarbeid» for bedriften)
 • Kontakt og samarbeid med skolene og fylkeskommunen.
 • Tilbud om utenlandsutplasseringer.
 • Faglige nettverk for mellomledere og faglige ledere.
 • Kurs for faglige ledere og andre i bedriftene.
Oversiktsbilde Nordnes - Bergen

Ta kontakt med Camilla eller Johan så hjelper vi deg med å komme i gang!

Camilla Johannessen
E-post: camilla@reisos.no
Mobil: 982 96 272

Johan Johansen
E-post: Johansen@reisos.no
Mobil: 901 26 636